در اينجا تصاوير نمایشگاه را مشاهده نماييد

گزارش تصویری نشست خبری و آیین گشایش هفتمین نمایشگاه صنعت آموزش

گزارش تصویری نشست خبری و آیین...

ششمين نمايشگاه دانشگاه ها1394

ششمين نمايشگاه دانشگاه ها1394

پنجمین نمایشگاه آموزشي 1391

پنجمین نمایشگاه آموزشي 1391