3000نفر از دانش آموزان اصفهاني

3000نفر از دانش آموزان اصفهاني "مهندس فردا" شدند

1391/8/25 1046 0

3000نفر از دانش آموزان اصفهاني "مهندس فردا" شدند

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان گفت: تابستان گذشته 3000 نفر از دانش آموزان اصفهاني تحت پوشش طرح مهندسين فردا قرار گرفتند.

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان گفت: تابستان گذشته 3000 نفر از دانش آموزان اصفهاني تحت پوشش طرح مهندسين فردا قرار گرفتند. به گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان محمد علي زارع در بازديد از پنجمين نمايشگاه تخصصي تجهيزات آموزشي، آموزشگاه هاي علمي - كاربردي و مراكز آموزش عالي اظهار داشت: چنان چه مهارت آموزي از دانش آموزان و كودكان آغاز شود، فرهنگ سازي مهارت در جامعه بهتر شكل گرفته و همچنين توسعه دامنه مهارت در آينده بيشتر خواهد بود؛ از اين رو طرح مهندسين فردا از تابستان امسال و ويژه دانش آموزان اجرا شده و در طول سال نيز ادامه خواهد داشت. وي در اين خصوص بيان داشت: در اين طرح رشته هايي مانند رباتيك، آشنايي با سازه هاي ماكاروني و ساخت هواپيماي بدون سرنشين كه افزايش خلاقيت دانش آموزان را به همراه خواهد داشت طي دوره هاي مقدماتي و تكميلي آموزش داده مي شود. مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان همچنين به اجراي طرح استاد-شاگردي نوين اشاره كرد و افزود: طي اين طرح، كارآموزان علاوه بر آموزش، در واحدهاي صنفي يا كارگاهي حضور پيدا كرده و در يك دوره كوتاه مدت در فضاي ملموس كسب و كار قرار مي گيرند تا با شرايط واقعي كار آشنا شوند. به گفته وي مدت زمان اين دوره ها دو برابر استاندارد زماني دوره هاي معمول است و علاوه بر اعطاي گواهينامه مهارت، امكان اشتغال افراد مستعد در همان واحد تحت آموزش را نيز به همراه دارد. مدير كل آموزش فني- حرفه اي در پاسخ به اين سؤال كه رشته هاي موجود چه مقدار از نياز بازار را پوشش مي دهند، بيان داشت: تلاش بر اين است كه رشته هاي جديد بر حسب نياز بازار ايجاد شده و رشته هايي نيز كه ديگر متقاضي چنداني ندارند، حذف شوند. به عنوان نمونه رشته مميزي انرژي با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در سرفصل آموزش ها قرار گرفت و برنامه ريزي هايي نيز براي مهارت آموزي در مقوله آبگرمكن هاي خورشيدي صورت گرفته است. زارع رويكرد تعيين رشته ها را تقاضا محوري به جاي عرضه محوري عنوان كرد و ادامه داد : چنان چه بخش خصوصي نيز مهارت آموزي در رشته هاي مورد نياز بازار را آغاز كند، سازمان فني- حرفه اي حمايت لازم را صورت خواهد داد. وي در خصوص پنجمين نمايشگاه تخصصي تجهيزات آموزشي، آموزشگاه هاي علمي- كاربردي و مراكز آموزش عالي نيز گفت: آموزشگاه هاي فني- حرفه اي در سال هاي گذشته چندان با فعاليت هاي نمايشگاهي آشنا نبودند اما اكنون ياد گرفته اند كه مي توانند با عرضه توانمندي هاي خود در نمايشگاه، فعاليت هاي خود را توسعه دهند. وي با توجه به تأثير اين امر در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني اذعان داشت: طبيعي است كه اگر توليدات داخلي كيفيت داشته باشد، مردم نسبت به استفاده از آن رغبت بيشتري دارند و اين امر نيازمند داشتن توليدكنندگاني با مهارت لازم است. زارع حضور كاريابي هاي داخلي و بين المللي در اين نمايشگاه را نيز عامل ايجاد ارتباط بين آموزش ديدگان و بازار كار دانست .

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر