با جديد ترين اخبار نمایشگاه با ما همراه باشيد

چهارمين نمايشگاه تخصصي دانشگاه ها و تجهيزات آموزشي با نشست خبري و سه سمينار تخصصي آغاز به كار مي كند

چهارمين نمايشگاه تخصصي دانشگاه ها و تجهيزات آموزشي با نشست خبري و سه سمينار تخصصي آغاز به كار مي كند

چهارمين نمايشگاه تخصصي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، آموزشگاه هاي علمي-كاربردي...

ادامه مطلب