You don't have javascript enabled. Good luck with that.
نمايشگاه مجازيگالري تصاويرآرشيو اخبار

كارآفريني فردي و سازماني از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي است

رییس دانشگاه جامع علمی و كاربردی كشور گفت: رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به ميزان توانمندی های تكنولوژی و نوآوری هر كشور وابسته است و این امر شامل توانایی توسعه محصولات جدید و دسترسی به بازارهای جدید، به كارگیری تكنولوژی جدید، اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف وسیعی از نیروی كار است.

رییس دانشگاه جامع علمی و كاربردی كشور گفت: رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به ميزان توانمندی های تكنولوژی و نوآوری هر كشور وابسته است و این امر شامل توانایی توسعه محصولات جدید و دسترسی به بازارهای جدید، به كارگیری تكنولوژی جدید، اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف وسیعی از نیروی كار است. به گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان عبدالرسول پورعباسی در پيامي به مراسم افتتاحیه نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه كارآفرینی اعلام كرد: افزایش ظرفیت تحقیقات و تكنولوژی كشور برای تبدیل دستاوردهای علمی و یافته های فناورانه به موفقیت های صنعتی، تجاری و اشتغال زایی به نقش كارآفرینی دانشگاه ها وابسته است چرا كه دانشگاه ها قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا كنند. از اين رو رویكرد حاكم بر فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای، رویكردی نیازگرا در تعامل با سازمان های بیرونی دانشگاه است. در ادامه اين پيام آمده است: اگر به روند رشد و توسعه جهانی توجه داشته باشیم در می یابیم كه با افزایش و گسترش فناوری های پیشرفته نقش و جایگاه كارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود. كارآفرینی فردی و سازمانی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید این در حالی است كه دو دهه اخیر در غرب و برخی كشورهای دیگر دهه های طلایی كارآفرینی نام گرفته است. اینك كه با ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری پیرامون اشتغال، اجرای اصل 44 قانون اساسی و طرح هدفمند سازی یارانه ها، دولت كارآفرین تمام تلاش خود را برای توسعه كارآفرینی در كشور به كار گرفته است، این نمایشگاه می تواند زمینه ساز توسعه فرهنگ كارآفرینی و الگو سازی برای جوانان این مرز و بوم باشد. به گفته وي دانشگاه جامع علمی و كاربردی در برگزاری این نمایشگاه شش هدف اصلی را دنبال می كند كه توجه به توسعه منطقه ای به ویژه مناطق محروم، شناسایی فرصت های شغلی كشور در مقیاس استان، پیوند وسيع با صنعت و آشكار سازی نیازهای واقعی دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه برای كسب شغل مورد نیاز از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است. وي همچنين در اين پيام در خصوص كارآفريني اعلام داشته است: كارآفرینی فراتر از شغل و حرفه است. كارآفرینی یك شیوه زندگی است كه با ایجاد و انتقال آن به نسل جدید بسیاری از مشكلات و آسیب های اجتماعی موجود برطرف می شود. این پیام توسط معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی و كاربردی كشور قرائت شد. این نمایشگاه تا 21 بهمن ماه جاری در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برپا است و طي ساعات 9 صبح تا 9 شب ميزبان علاقمندان خواهد بود.